Skip to content

Cắt CNC là gì?

1.977 lượt đọc
Áp dụng máy cắt CNC vào quá trình sản xuất giúp giải quyết hoàn toàn vấn đề: cắt tròn đều, ellip, thẳng, cong bất kỳ, đường gấp khúc, theo không gian 2D, 3D

Việc áp dụng máy cắt CNC vào quá trình sản xuất giúp giải quyết hoàn toàn vấn đề này.

Cắt CNC là gì?

CNC (viết tắt cho Computerized Numerically Controlled (điều khiển số hóa bằng máy tính)) – đề cập đến việc dùng máy tính điều khiển các máy móc khác với mục đích sản xuất các bộ phận kim khí phức tạp. Sự xuất hiện của các máy CNC đã nhanh chóng thay đổi việc sản xuất công nghiệp. Các đường cong được thực hiện dễ dàng như đường thẳng, các cấu trúc phức tạp 3 chiều cũng dễ dàng thực hiện, và một lượng lớn các thao tác do con người thực hiện được giảm thiểu.

Việc gia tăng tự động hóa trong quá trình sản xuất với máy cắt CNC tạo nên sự phát triển đáng kể về tính chính xác và chất lượng. Kỹ thuật tự động của máy cắt CNC giảm thiểu các sai sót và giúp người thao tác có thời gian cho các công việc khác. Ngoài ra còn cho phép linh hoạt trong thao tác các sản phẩm và thời gian cần thiết cho thay đổi máy móc để sản xuất các linh kiện khác.

Dưới đây là một số ứng dụng và tính năng nổi bật của máy cắt CNC:

- Khắc cắt hoạ tiết, hoa văn, hình ảnh 3D, làm bảng hiệu, quảng cáo.

- Khắc và cắt trên các loại gỗ, trên mica, làm mô hình.

- Khắc trên pha lê, thủy tinh, kiếng, đá.

- Khắc họa tiết, hoa văn trên các sản phẩm qùa tặng, kỷ niệm chương

- Cắt giấy làm thiệp không bị cháy, đẹp mỹ thuật và hiệu quả.

- Khắc logo thương hiệu, cắt vải không bị thưa.

5/5 (1 bầu chọn)