Skip to content

Tư vấn thành lập công ty

1.258 lượt đọc
Xác định đối tượng được thành lập doanh nghiệp và đối tượng không được thành lập doanh nghiệp.

Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp như: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân. Tư vấn đặt tên cho doanh nghiệp: Chúng tôi sẽ tra cứu sơ bộ tên doanh nghiêp, tên doanh nghiệp không bị rơi vào các trường hợp bị cấm và có khả năng đăng ký nhãn hiệu, đăng ký tên miền.

Tư vấn về ngành nghề kinh doanh: Các ngành nghệ kinh doanh có điều kiện (điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về giấy phép hành nghề, điều kiện về vốn pháp định, các điều kiện khác. Tư vấn về vốn: Mức vốn liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (vốn điều lệ của doanh nghiệp, vốn pháp định, vốn đầu tư…) và ảnh hưởng của các loại thuế liên quan đến mức vốn của doanh nghiệp. Tư vấn đối tượng được thành lập doanh nghiệp:
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Thực hiện các dịch vụ thành lập doanh nghiệp theo uỷ quyền của khách hàng

5/5 (2 bầu chọn)